Porady prawne z zakresu Prawa Rzeczowego

Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie zajmuje się udzielaniem pomocy i porad prawnych z zakresu prawa rzeczowego, w tym zniesienia współwłasności. Prawo rzeczowe jest dziedziną prawa dotyczącą każdego właściciela zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, dlatego dotyka niemal każdego z nas. Swoim zakresem prawo rzeczowe obejmuje także kwestie związane z użytkowaniem wieczystym i ograniczonymi prawami rzeczowymi – zastawem, hipoteką, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz służebnościami. Profesjonalna pomoc adwokata pomoże sprawnie przejść przez te nierzadko skomplikowane sprawy.

W ramach swoich usług Kancelaria Prawna w Chełmie oferuje rzetelną analizę stanu prawnego nieruchomości. Kancelaria Adwokacka oferuje także pomoc w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, zwrotu nieruchomości wywłaszczonych przez Skarb Państwa oraz uzyskiwaniem odszkodowań od gminy z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przez najemcę, wobec którego orzeczono eksmisję do lokalu socjalnego.

W Kancelarii Adwokat Izabeli Panasiuk-Grzywny otrzymasz fachową pomoc w zakresie zniesienia współwłasności. Adwokat pomaga dojść do porozumienia z współwłaścicielem, analizuje stan faktyczny i prawny dotyczący majątku objętego współwłasnością, sporządza i analizuje umowy dotyczące podziału współwłasności, a także reprezentuje Klienta przed sądem.

Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria w Chełmie oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rzeczowego – od profesjonalnej analizy stanu prawnego sprawy, poprzez sporządzanie umów, pozwów i wniosków do sądu cywilnego i wieczystoksięgowego, po reprezentację w postępowaniach sądowych. Posiadając bogate doświadczenie i dogłębną znajomość tak przepisów, jak i orzecznictwa sądowego, adwokat jest w stanie pomóc we wszystkich kwestiach dotyczących tej skomplikowanej gałęzi prawa.

W zakresie usług prawnych, poza wymienionymi wyżej sprawami, Klienci Kancelarii mogą liczyć na:

 • reprezentację w sprawach o zasiedzenie,
 • doradztwo i pomoc prawną w zakresie ochrony własności i posiadania,
 • doradztwo w zakresie zarządu wspólną nieruchomością,
 • sporządzanie i analizę umów dotyczących własności, przeniesienia własności oraz w innych sprawach dotyczących nieruchomości i ruchomości – umowy sprzedaży, darowizny i odwołania darowizny, dożywocia, zamiany, najmu czy dzierżawy,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości – sprzedaży, darowizny, podziału współwłasności nieruchomości,
 • pomoc w sprawach z zakresu ustanawiania służebności gruntowych i osobistych – drogi koniecznej i służebności przechodu, służebności mieszkania,
 • ustanawianie innych niż służebności ograniczonych praw rzeczowych – hipoteki, zastawu, użytkowania,
 • dochodzenie roszczeń związanych z istnieniem służebności przesyłu,
 • wsparcie w zakresie wpisów i zmian w treści księgi wieczystej,
 • sprawy dotyczące uzgadniania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawy związane z użytkowaniem oraz użytkowaniem wieczystym,
 • pomoc prawną w sprawach z zakresu rozgraniczenia nieruchomości,
 • profesjonalną reprezentację w sprawach o eksmisję z lokalu.