Kancelaria Adwokacka w Chełmie oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat rodzinny z Chełma specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych i problematycznych spraw rodzinnych związanych z władzą rodzicielską i pochodzeniem dziecka, ustaleniem miejsca pobytu małoletnich dzieci. Klienci kancelarii mogą liczyć także na pomoc prawną w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi oraz sprawach o alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie alimentów, sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego).

Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku wspólnego. W ponad dziesięcioletniej praktyce wykonywania zawodu przeprowadziła dziesiątki procesów rozwodowych, a nabyta praktyka pozwala na niesienie skutecznej pomocy prawnej przy rozwiązaniu najtrudniejszych problemów z zakresu prawa rodzinnego.

Kancelaria w Chełmie oferuje pomoc i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego osobom starającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz służy wsparciem w sprawach o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opieki.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna świadczy udziela pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, począwszy od dogłębnej analizy prawnej sytuacji klienta, poprzez fachowe porady, po reprezentację Klienta w postępowaniu przez sądem. 

Adwokat rozpoczyna od zebrania fachowego wywiadu od Klienta, aby zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym, poznać oczekiwania Klienta, a następnie przedstawić możliwe rozwiązania danego problemu . Zakres usług obejmuje porady prawne, sporządzanie pozwów i wniosków do sądu oraz pism w toku postępowania sądowego, konsultacje w zakresie samodzielnie sporządzonych pism, jak również sporządzanie dla Klienta pozwów i pism procesowych.

Adwokat Izabela-Panasiuk Grzywna przedstawia propozycje postępowania w sprawach sądowych, reprezentuje Klienta w negocjacjach pozasądowych, jak również, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, reprezentuje Klienta w postępowaniu przed sądem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dogłębnej znajomości niekiedy skomplikowanych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów adwokat pomoże sprawnie przejść przez skomplikowane sytuacje związane ze sprawami rodzinnymi.

W ramach swoich usług Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie oferuje pomoc w sprawach w zakresu prawa rodzinnego:

 • o rozwód i separację,
 • dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • o podział majątku wspólnego małżonków,
 • o ustalenie alimentów na dziecko lub innego uprawnionego członka rodziny,
 • w kwestii pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, a także jej przywrócenia,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • dotyczących ustalenia sposobów i zakresu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • w kwestii wyboru sposobu leczenia dziecka czy wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka,
 • o zmianę nazwiska dziecka,
 • o wydanie paszportu dla dziecka oraz w sprawach związanych z jego wyjazdem za granicę – na wakacje bądź na stałe,

Ponadto Adwokat:

 • reprezentuje Klientów w sprawach o adopcję,
 • wspiera stronę w mediacjach rodzinnych, które są skutecznym sposobem na uniknięcie sprawy sądowej,
 • broni nieletnich stających przed sądem rodzinnym na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Sprawy o rozwód i separację

Sprawy rozwodowe należą do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Udział Adwokata w sprawie rozwodowej rozpoczyna się od doradztwa prawnego w zakresie przebiegu procesu rozwiązania małżeństwa, możliwych sposobów rozwiązania związanych z nim spraw o alimenty, opiekę nad dziećmi oraz podział majątku wspólnego, obejmuje także udział w mediacjach. Adwokat pomaga sformułować i doprecyzować pozew o rozwód. Przedstawia możliwe rozwiązania, pomaga negocjować ze stroną przeciwną. W zakresie ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, związanych z orzeczeniem rozwodu, Adwokat ma przede wszystkim na uwadze to, aby nie tracić z pola widzenia tego, co najważniejsze – czyli dobra dziecka.

Sprawy o alimenty

Drugą kategorią najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych są sprawy o alimenty, które dotyczą alimentów na dziecko w przypadku, gdy jeden z rodziców nie łoży na jego utrzymanie. Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o ustalenie, jak i o podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów, gdy okoliczności sprawy ulegną zmianie. Adwokat dzięki swojej dogłębnej znajomości tematyki zna również wiele mechanizmów, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć interes Klienta w postępowaniu o alimenty.

Indywidualne i profesjonalne podejście

Adwokat powinien towarzyszyć każdemu, kto staje przed wyzwaniem uczestnictwa w sprawie rodzinnej. Należy pamiętać, że ze sprawami tymi łączą się ogromne emocje – pomoc doświadczonego prawnika, który potrafi spojrzeć na sprawę w sposób czysto praktyczny, kompetentny i profesjonalny, pozwala skutecznie dochodzić praw Klienta i nie poddawać się ewentualnym manipulacjom drugiej strony. Adwokat Izabela-Panasiuk Grzywna do każdego klienta podchodzi indywidualnie, biorąc od uwagę jego specyficzne potrzeby i oczekiwania oraz dbając o zabezpieczenie jego interesu. Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy powinno być jedną z pierwszych podjętych w sprawie czynności.