Kancelaria Izabeli Panasiuk – Grzywny z Chełma zajmuje się świadczeniem usług z zakresu prawa pracy, w tym roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy, zapłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy też odszkodowań w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy. Bogate doświadczenie nabyte w trakcie obsługi prawnej szkół na terenie miasta Chełm sprawia, iż Adwokat Izabeli Panasiuk – Grzywnie nie są obce sprawy z zakresu karty nauczyciela.