Kancelaria Adwokacka w Chełmie oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych począwszy od postępowań o zapłatę w związku, przez sprawy o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu m.in. wypadków drogowych, czy uszkodzeń ciała.  Klienci kancelarii mogą liczyć także na pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych z zakresu roszczeń cywilnych dochodzonych przez firmy windykacyjne związane z zapłatą zaległych pożyczek.

Porady prawne z zakresu Prawa Cywilnego

Kancelaria Adwokacka w miejscowości Chełm prowadzona przez Adwokat Izabelę Panasiuk-Grzywnę oferuje kompleksową pomoc z zakresu prawa cywilnego. Reprezentuje zarówno osoby prywatne, jak również podmioty gospodarcze w sprawach sądowych oraz postępowaniach odwoławczych. Indywidualne podejście, jakim wyróżnia się Kancelaria sprawia, że każdy klient otrzymuje pomoc prawną w zakresie dopasowanym do konkretnego problemu, co jest niezmiernie ważne podczas prowadzenia najbardziej skomplikowanych procesów sądowych.

Zakres pomocy i porad prawnych z zakresu Prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka w Chełmie zajmuje się prowadzeniem wszelkiego rodzaju spraw cywilnych. W zakres usług świadczonych w tym zakresie wchodzą przede wszystkim:

 1. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego o zasiedzenie, zniesienie współwłasności oraz rozgraniczenia.
 2. Sprawy spadkowe związane ze stwierdzeniem nabycia spadkuodrzuceniem spadku, dziedziczeniem testamentowym, zachowkiem, a także sprawy o dział spadku
 3. Rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu roszczeń cywilnych dochodzonych przez firmy windykacyjne, związanych z zapłatą zaległych pożyczek.

Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa zobowiązań dotyczących m.in. umów o dziełoumów darowizny i pożyczki, umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umów sprzedaży, umów o świadczenie robót budowlanych. Pomaga także w rozwiązywaniu problemów natury prawnej, wynikających z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – dotyczących najmu, dzierżawy czy ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych.

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego prowadzone przez Kancelarię Adwokacką Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie

 • Sprawy o niewłaściwe przyznanie spadku lub pominięcie osoby w momencie jego podziału i oficjalnego przekazania;
 • Roszczenia z tytułu naruszenia umowy, np. niewykonanie czynności, która została określona w jej warunkach lub nieotrzymanie wynagrodzenia za wykonaną usługę/sprzedany towar;
 • Rozwiązanie sporów związanych z podziałem majątku;
 • Dochodzenie wypłacenia zadośćuczynienia i odszkodowania wynikającego ze spowodowania uszczerbku na zdrowiu;
 • Sprawy o nieprawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
 • Pozbawienie osoby prawa do korzystania lokalu;
 • Klauzul abuzywnych pojawiających się w umowach;
 • Rozwiązanie sporów powstałych pomiędzy wynajmującymi i najemcami – np. związane z nieuzasadnionym opuszczeniem lokalu, w konsekwencji czego został on zadłużony.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc Adwokata?

Sprawy z zakresu prawa cywilnego należą do najbardziej powszechnych, gdyż to właśnie w ich przypadku najtrudniej dojść do porozumienia oraz polubownego rozwiązania powstałego sporu. Adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie prawa nie tylko wspomoże swojego klienta w zakresie właściwego prowadzenia negocjacji lub procesu sądowego. Pełnomocnik uspokoi emocje podczas rozprawy, ale również zwiększy szanse na jej sprawny przebieg oraz możliwość szybkiego rozwiązania sporu.