Kancelaria Adwokacka w Chełmie oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych począwszy od postępowań o zapłatę w związku, przez sprawy o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu m.in. wypadków drogowych, czy uszkodzeń ciała.  Klienci kancelarii mogą liczyć także na pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych z zakresu roszczeń cywilnych dochodzonych przez firmy windykacyjne związane z zapłatą zaległych pożyczek.

Pomoc i porady prawne z zakresu prawa cywilnego, świadczone przez Kancelarię Izabeli Panasiuk – Grzywny z Chełma, obejmują także prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego o zasiedzenie, zniesienie współwłasności oraz rozgraniczenia.

Kancelaria prawna w Chełmie posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, takich jak stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku oraz spraw związanych z dziedziczeniem testamentowym, działem spadku oraz zachowkiem.

Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa zobowiązań dotyczących m.in. umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umów sprzedaży, umów pożyczki, umów darowizny, umów o dzieło, umów o świadczenie robót budowlanych, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów natury prawnej wynikających z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych.