Kancelaria Adwokacka w Chełmie oferuje kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego. Reprezentowanie oskarżonego w procesie karnym wymaga indywidualnego podejścia do klienta mając na względzie czyn pod zarzutem, którego popełnienia dana osoba stoi. Linia obrony jest każdorazowo uzgadniana z klientem, odrębnie do spraw o znęcanie się, o oszustwo czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna posiada doświadczenie w prowadzeniu każdego rodzaju spraw z zakresu prawa karnego skarbowego.

Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna zajmuje się reprezentacją pokrzywdzonych w procesach karanych. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, celem zabezpieczenia interesów osoby pokrzywdzonej czynem niedozwolonym.

Reprezentacja stron postępowania karnego dotyczy zarówno spraw przed sądem, jak i postępowania przygotowawczego.