Kancelaria Adwokacka w Chełmie udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego w tym także rozwodu. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna oferuje również porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego.

Porady prawne z zakresu Prawa Cywilnego

Regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, prawo cywilne jest bardzo rozległą dziedziną prawa i obejmuje różnorodne aspekty dotyczące stosunków o charakterze cywilnoprawnym. Z prawem cywilnym mamy do czynienia na co dzień, bowiem Kodeks cywilny reguluje między innymi kwestie związane z zawieraniem umów. W przypadkach zakupu ruchomości, udzielania pożyczek czy zawierania umowy zlecenia, należy zawsze mieć na względzie stosowne zapisy zamieszczone w Kodeksie cywilnym

Wbrew pozorom, kwestie te mogą być dość zawiłe dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z prawem. W związku z tym kompleksowa pomoc prawna świadczona w postaci porad i reprezentowania klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego może okazać się niezbędna.

Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny z siedzibą w miejscowości Chełm zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej m.in. w zakresie zawierania, wykonania oraz egzekwowania:

 • umów o świadczenie usług,
 • umów najmu
 • umów dzierżawy,
 • umów pożyczki,
 • umów sprzedaży,
 • umów darowizny.

Nie są to jedyne aspekty prawa cywilnego, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Mieszkańcy miasta Chełm mogą także liczyć na specjalistyczne porady prawne w sprawach o: eksmisję, zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych, służebność itd.

Porady prawne z zakresu Prawa Rodzinnego

Prawo cywilne jest ważnym, lecz nie jedynym obszarem, którym zajmuje się Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie. Nasza Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat Izabela-Panasiuk Grzywna udziela porad prawnych w sprawach dotyczących takich zagadnień, jak m.in.:

 • rozwód, unieważnienie małżeństwa i separacja,
 • podział majątku,
 • rozstrzygnięcie kwestii kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie bądź uchylenie alimentów, zmiana wysokości zobowiązań alimentacyjnych (ustalenie, zmiana, uchylanie),
 • adopcja,
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyza).

Klienci Kancelarii adwokackiej Izabeli Panasiuk-Grzywny w miejscowości Chełm mogą liczyć na profesjonalne, kompleksowe wsparcie prawne oraz indywidualne podejście Adwokata, który doskonale rozumie, że sprawy rodzinne są bardzo delikatną materią.

Kancelaria udziela porad prawnych dotyczących postępowania rozwodowego. Rozwód, który jest jedną z przyczyn ustania związku małżeńskiego, wywiera wpływ na wiele kwestii związanych między innymi ze sprawami podatkowymi, spadkowymi czy opieką nad dziećmi. W związku z tym udzielenie odpowiedniej porady prawnej, gwarantującej prawidłowe przeprowadzenie postępowania rozwodowego tak, aby przyjęte rozwiązania usatysfakcjonowały oboje małżonków oraz uwzględniały dobro dzieci, jest dla adwokata sprawą priorytetową.

Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu specjalistycznych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Nasza Kancelaria prawna świadczy zarówno doraźną, jak i regularną pomocy prawną oraz oferuje przygotowanie i analizę umów i pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia).

Porady prawne z zakresu prawa rzeczowego

Prawo cywilne reguluje również kwestie dotyczące prawa rzeczowego, tzn. prawa własności (jego treści, zmian i ustania) oraz innych praw w odniesieniu do rzeczy oraz zwierząt. Choć to właśnie na pojęcie własności położony jest najmocniejszy nacisk w prawie rzeczowym, ta dziedzina prawa odnosi się również między innymi do takich zagadnień, jak:

 • użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
 • współwłasność i jej zniesienie,
 • ustanowienie bądź zniesienie służebności (np. służebności gruntowej, przesyłu czy osobistej),
 • hipoteka,
 • zastaw,
 • spółdzielcze prawo do lokalu.

Prawo rzeczowe jest regulowane przez zapisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Jak widać powyżej, obejmuje ono różne aspekty codziennego życia, a problematyczne sytuacje z tego obszaru mogą spotkać każdego z nas. Niestety, są to często sprawy bardzo skomplikowane dla tych osób, które na co dzień nie zajmują się kwestiami związanymi z prawem cywilnym. To właśnie dlatego niezbędna może okazać się specjalistyczna pomoc udzielona przez doświadczonego prawnika.

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w miejscowości Chełm prowadzona przez Adwokat Izabelę Panasiuk-Grzywnę udziela wsparcia oraz porad prawnych z zakresu prawa rzeczowego, oferując między innymi pomoc prawną w zakresie: doradztwa, sporządzania odpowiednich opinii oraz przygotowywania niezbędnej dokumentacji zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Porady prawne udzielane są zarówno w siedzibie kancelarii przy Lwowskiej 7A w Chełmie, jak i w innym, dogodnym dla klienta miejscu, na terenie miasta Chełm oraz województwa lubelskiego.

Koszt porady udzielanej przez adwokata określany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.

Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk – Grzywny w Chełmie nie udziela porad drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna nie oferuje bezpłatnych porad prawnych.