Wynagrodzenie z tytułu udzielanej przez Adwokata pomocy prawnej oraz koszt reprezentowania klienta w prowadzonym postępowaniu ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1797).

Koszt obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką Izabeli Panasiuk – Grzywny w Chełmie uzależniony jest od nakładu pracy adwokata, ilości poświęconego czasu oraz sytuacji materialnej klienta. Koszt porady prawnej wynosi od 100 do 400 zł + VAT w zależności od stopnia zawiłości sprawy. Informacje o przewidywanym koszcie pomocy prawnej można uzyskać telefonicznie lub siedzibie Kancelarii Adwokackiej, przy ulicy Lwowskiej 7A w Chełmie.