Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna

Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna

Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna ukończyła w 2007 roku jednolite magisterskie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo. Praktykę zawodu adwokata rozpoczęła już na studiach w gdańskiej kancelarii adwokackiej. W 2011 roku zdała egzamin adwokacki i otworzyła własną kancelarię na terenie miasta Chełm. Izabela Panasiuk-Grzywna jest prawnikiem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie i figuruje w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna jest doświadczonym prawnikiem reprezentującym swoich klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna specjalizuje się również w prowadzeniu spraw rozwodowych, podziale majątku wspólnego oraz sprawach rodzinnych. Klienci kancelarii adwokackiej z miejscowości Chełm mogą również na pomoc prawną w sprawach cywilnych o odszkodowania i zadośćuczynienia, a także w sprawach o zapłatę oraz postępowaniach z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności o zasiedzenie. Izabela Panasiuk – Grzywna jest prawnikiem z dużym doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu spraw spadkowych, wliczając w to między innymi postępowania o stwierdzenie nabycia lub odrzucenia spadku oraz sprawy o dział spadku i procesy o zachowek.

Założycielka kancelarii adwokackiej w mieście Chełm Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna prowadzi wiele spraw karnych, w których występuje zarówno jako obrońca, jaki i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zdobyta wiedza w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy oraz procesów gospodarczych, pozwalają założycielce Kancelarii Adwokackiej w Chełmie na kompleksową obsługę prawną firm, szkół, jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna posiada na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności w postępowaniach o ustalenie prawa do emerytury lub renty. Klienci kancelarii Izabeli Panasiuk-Grzywny mogą otrzymać także pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego.

Kancelaria Adwokacka Chełm

Kancelaria Adwokacka Chełm

Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk – Grzywny w miejscowości Chełm funkcjonuje nieprzerwanie od 2011 roku. Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Lwowskiej 7A, a obszar jej działania obejmuje głównie miasto Chełm oraz województwo lubelskie. Kancelaria Adwokacka świadczy także usługi pomocy prawnej na terytorium całego kraju. Spotkania w kancelarii umawiane są telefonicznie, sms-owo oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria prawna w Chełmie zajmuje się także prowadzeniem spraw klientów mieszkających za granicą. W przypadku pomocy prawnej udzielanej klientom mieszkającym poza granicami kraju wszelkie ustalenia prowadzone są pomocą telefonu oraz poczty e-mail, tak aby do minimum ograniczyć koszty związane z koniecznością przyjazdu do Polski.